Nowy prawosławny przekład Ewangelii

„Święta Ewangelia” – pod taką nazwą ukazał się najnowszy przekład wydany przez Wydawnictwo Warszawskiej Metropolii Prawosławnej. Wierni otrzymują tłumaczenie czterech ewangelii z języka greckiego, które – jako praca zbiorowa – zostało zaakceptowane i przyjęte przez św. Sobór Biskupów Cerkwi Prawosławnej.

Przekład zawiera wskazówki, dzięki którym każdy czytający może dowiedzieć się, które fragmenty Ewangelii są czytane w poszczególne dni i święta w całym roku liturgicznym.

 

Do tej pory wierni Kościoła Prawosławnego mogli korzystać m.in. z wydawanego od 1997 r. ekumenicznego przekładu Biblii, które zostało wydane już po raz piąty w 2012 r. Trzeba jednak dodać, że sama Cerkiew w Polsce podkreślała, iż dotychczasowe przekłady Pisma Świętego na język polski nie odpowiadają w pełni potrzebom Kościoła prawosławnego dla użytku liturgicznego. Stąd zaistniała potrzeba własnego tłumaczenia, nad którym pracowano kilka lat.

Dla wiernych Kościoła prawosławnego w Polsce to pierwsze takie wydarzenie w historii. Otrzymali oni przekład w pełni zgodny z teologią i liturgią prawosławną. Warto z takiej oferty skorzystać tak dla użytku naukowego, jak i własnych potrzeb lektury duchowej.