Co to jest ewangelia?

Najpierw spróbuję zdefiniować, czym Ewangelia nie jest…
Ewangelia różni się od Biblii

Po pierwsze, ewangelia nie jest Biblią. Zwykle, gdy pytam: „Jak myślisz, czym jest Ewangelia?”, ludzie odpowiadają: „To Biblia, to jest Słowo Boże!” Nie ma wątpliwości, że Biblia jest Słowem Bożym, ale większość tego, co w niej jest, jest Ewangelia.

„Niegodziwi zwrócą się do piekła i wszystkie narody, które zapominają o Bogu (Psalm 9:18 KJV).” Te słowa znajdują się w Biblii, która jest straszną prawdą, ale nie jest ewangelią!

„Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego” (List do Hebrajczyków 10:31). To również jest w Biblii, ale nie w Ewangelii.

Słowo ewangelia (gr. euangélion) oznacza dobrą nowinę. Ewangelia w Biblii jest dobrą nowiną dla grzeszników. To jest w Biblii, ale duża część Biblii nie jest Ewangelią.

Różni się od przykazań

Dobra nowina to nie tylko Boże wskazówki dotyczące tego, jak dana osoba powinna się zachowywać. Czym jest ewangelia? W odpowiedzi na to pytanie ktoś mi kiedyś powiedział: „Myślę, że powinienem wypowiedzieć Dziesięć Przykazań albo Kazanie na Górze. Wydaje mi się, że człowieka można nazwać dobrym, jeśli według nich żyje. To jest coś, czego nie można.” Nie tylko Prawo różni się od Ewangelii, ale wręcz jest jej przeciwieństwem. Bóg stworzył je, aby uświadomić ludziom, że potrzebują Ewangelii.

„Prawo”, powiedział apostoł Paweł jako nawrócony Żyd, „jest naszym nauczycielem i prowadzi nas do Chrystusa. Ale kiedy Chrystus przychodzi, nie jesteśmy już posłuszni nauczycielowi”.

nie żałować grzechu

Ewangelia nie jest wezwaniem do pokuty lub zmiany zachowania. Nie jest to przykazanie, by zadośćuczynić za przeszłe grzechy, ani zaproszenie do stanowczego postanowienia, by się poprawić. Wszystko to jest prawdą, ale nie jest ewangelią. Nie trzeba słuchać dobrych rad, ale dobre wieści, w które musimy wierzyć. Nie myl dobrych wiadomości z wezwaniem do służby lub prośbą o poprawę. Nie sądźcie, że jest to nakaz poprawy naszego charakteru, uczynienia naszego postępowania lepszym niż przedtem.

To nie jest porzucenie świata

Ewangelia nie wymaga również odejścia ze świata, wystrzegania się grzechu i złych nawyków, aby tworzyć nowych ludzi. Możesz praktykować to wszystko i nadal nie wierzyć w dobrą nowinę i nigdy nie zostać zbawionym.
z
Często słyszymy, że istnieje wiele różnych wersji Ewangelii, ale tak naprawdę jest tylko jedna. Do kościołów w Galicji przybywali nauczyciele, próbujący wypaczyć Ewangelię i odwieść wiernych od prostoty Jezusa Chrystusa. Mają swoją własną wersję Ewangelii. Jednak apostoł Paweł powiedział, że nie jest to inna wersja Ewangelii, ale zupełnie inna Ewangelia. Jest tylko jedna prawdziwa ewangelia. To jest wyjątkowe Boże objawienie dla grzeszników.

Nie jest to stosunkowo religijny temat

Coraz częściej słyszy się takie stwierdzenia: „Nie możemy już uczyć narodów pogańskich, jak to robiliśmy w przeszłości, ponieważ stwierdziliśmy, że ich religia jest tak dobra jak nasza. Zamiast tego powinniśmy z nimi rozmawiać, poznawać ich religii i uczcie się od nich tego, co dobre. W ten sposób poprowadzimy świat ku braterstwu i jedności”.

Na naszej Noble University, a także w szkole średniej, możesz studiować religie porównawcze i porównywać różne systemy religijne. Jednak ewangelia nie jest domeną tej dyscypliny naukowej. Różne religie świata można porównywać, ponieważ ich istota jest taka sama; wszystkie uczą człowieka, jak zasłużyć na własne zbawienie. Te systemy religijne mają różne nazwy i mają różne wymagania dla tych, którzy chcą być zbawieni. Łączy ich jednak przekonanie, że człowiek musi zaskarbić sobie łaskę Bożą, aby zbawić swoją duszę. Stoi to w wyraźnej sprzeczności z Ewangelią. Ewangelia jest dobrą nowiną o tym, co Bóg uczynił dla nas, grzeszników, abyśmy mogli zostać zbawieni.

Oto terminy używane w odniesieniu do ewangelii:

1. Ewangelia Królestwa

Kiedy używam tego słowa, nie mam na myśli znaczenia, jakie mu nadano w przeszłości, ale radosną prawdę, że tylko wierząc w Ewangelię, człowiek może narodzić się dla Królestwa Bożego. Pewnego dnia przywódca przyszedł do Jezusa i zapytał go o drogę zbawienia. Mistrz po prostu mu odpowiedział: „Musisz narodzić się na nowo.” Ale ani Nikodem, ani ty, ani ja nie możemy tego zrobić sami. Nie możemy też nic zrobić z naszym nowym narodzeniem, musi to być dzieło samego Boga, misternie dokonane przez ewangelię.
z
Dlatego Ewangelia nazywana jest Ewangelią Królestwa: „Jeśli się kto nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego” (J 3,3). Zostawić. Każde ciało jest jak trawa, a cała jego wspaniałość jest jak kwiaty polne: trawa usycha, a kwiaty więdną. Słowo Pana trwa na wieki. To jest dobra nowina, która została wam ogłoszona” (1 P BWP). Wszędzie tam, gdzie Paweł i jego towarzysze głosili Ewangelię o Królestwie Bożym, mówili, że jedyną drogą do wejścia do Królestwa Bożego jest narodziny na nowo, a jedynym sposobem na narodziny na nowo jest wiara w Ewangelię.

2. Ewangelia Boża

Ewangelia jest święta, ponieważ Bóg jest jej źródłem. To w całości pochodzi od niego. Nikt nie może tego wymyślić. Fakt, że wszystkie religie świata wymagają od ludzi pracy na rzecz zbawienia sprawia, że ​​nikomu z nas nawet nie śni się, że możemy usłyszeć ewangelię zawartą w Biblii. Pochodzi bezpośrednio z serca Boga, który „tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16). abyśmy przez Niego mieli życie. To nie jest miłość, że my kochamy Boga, ale że On nas kocha i posłał Swego Syna jako przebłaganie za nasze grzechy (1 Jana 4:9, 10).

Ponieważ ewangelia jest dziełem Boga, Bóg starannie jej strzeże. Chce, żeby była czysta. Nie chce, aby było to mylone z czyjąś teorią lub prawem. Nie chciał, aby wiązało się to z ceremoniami religijnymi czy czymś w tym rodzaju. Ewangelia jest czystym Bożym przesłaniem dla grzeszników. Bóg przekazał nam najprawdziwszą dobrą nowinę.

3. Ewangelia Syna Bożego

To jest ewangelia Syna Bożego. Nie tylko dlatego, że Syn Boży wszędzie głosił Ewangelię. Po pierwsze dlatego, że ewangelia jest o nim. Apostoł Paweł napisał: „(…) Ten, który mnie wybrał jeszcze w łonie matki mojej i powołał z łaski, zechciał objawić Syna swego we mnie, abym głosił go między poganami” (Galacjan 1:15 – 16) Przyznawał też: „My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą” (1 Kor 1,23-24).

Ewangelia, która nie wywyższa Pana Jezusa, nie jest prawdziwą ewangelią. Prawdziwą dobrą nowiną jest dobra nowina o Synu Bożym. Ile razy byłem na spotkaniu, na którym miałem słuchać Ewangelii, tylko po to, by usłyszeć jakiegoś genialnego kaznodzieję mówiącego o wszystkim oprócz Jezusa Chrystusa do zachwyconej publiczności.