„Biblia Impulsy”. Nowa seria komentarzy do Pisma Świętego

Seria „Biblia Impulsy” jest obecnie najnowszą propozycją wydawniczą oferowaną polskiemu czytelnikowi zainteresowanemu lekturą Biblii. Jej adresatami mają być zarówno ludzie młodzi, jak i czytelnicy w dojrzałym wieku, ale nieposiadający biblijnego (filologiczno-teologicznego) warsztatu naukowego. Właśnie ukazał się pierwszy tom tej serii, zawierający wstęp, przekład i komentarz Listu św. Jakuba autorstwa; Wstęp, przekład z oryginału, komentarz – ks. Józef Kozyra.

Tekst Pisma Świętego został ponownie przetłumaczony z języka oryginalnego na komunikatywny język polski. Komentarz składa się z czterech punktów:

  1. „Lektura tekstu” (zawiera wskazania pomagające w jak najlepszej lekturze poszczególnych perykop);
  2. „Refleksja” (najczęściej nawiązuje do obecnych spraw społeczno-kulturowych);
  3. „Aktualizacja” (odnosi rozważany tekst do życia czytelnika)
  4. „Czy wiesz, że…” (poszerza wiedzę biblijną czytelnika).

Nazwa całej serii wydawniczej „Biblia Impulsy” nawiązuje do komentarza, który w formie krótkich wskazówek – impulsów – stara się wieloaspektowo wyjaśnić poszczególne perykopy danej księgi.

Komentarz do wszystkich ksiąg Nowego Testamentu będzie składał się z 19 woluminów. W planach jest również analogiczne przygotowanie przynajmniej niektórych ksiąg Starego Testamentu. Grono osób opracowujących poszczególne księgi Pisma Świętego w serii „Biblia Impulsy” tworzą polscy bibliści, znawcy i miłośnicy Biblii. Redaktorem naukowym całej serii jest ks. dr hab. Janusz Wilk Wydawca: Księgarnia św. Jacka w Katowicach

Niebawem zostaną opublikowane kolejne tomy w serii „Biblia Impulsy”: t. XI: List do Filipian, wstęp, przekład z oryginału, komentarz ks. Janusz Wilk. t. VII: Pierwszy List do Koryntian, wstęp, przekład z oryginału, komentarz Anna Rambiert-Kwaśniewska, ks. Mariusz Rosik