Galilea: mozaika z V wieku upamiętnia kobietę o imieniu „Sausanna”

Na jednym z siedmiu napisów znalezionych w trzech bizantyjskich kościołach wiejskich w zachodniej Galilei podczas letnich wykopalisk prowadzonych przez archeologa Mordechaja Aviama i historyka Jacoba Ashkenazi upamiętniona jest kobieta o imieniu „Sausanna” (lub Shoshana). Kobieta najprawdopodobniej była darczyńcą przy budowie wiejskiego kościoła. Sausanna jest wspomniana w inskrypcji bez jakiegokolwiek odniesienia małżonka czy opiekuna płci męskiej. Mozaika byłaby zatem – według Aviama przykładem – wpływowej kobiety o wysokim statusie społecznym i ekonomicznym. 

Wykonane prace dostarczają innych cennych informacji, np. na mozaice widnieje data 444 jako rok przyznania Ireneuszowi tytułu biskupa Tyru, co dotąd nie było potwierdzone.