Kolejny tom Biblii Ekumenicznej – księgi historyczne

Ukazał się kolejny tom Biblii Ekumenicznej. Jego uroczysta promocja miała miejsce 4 czerwca 2016 r. w Bibliotece Narodowej w Warszawie, podczas uroczystości z okazji 200-lecia Towarzystwa Biblijnego w Polsce, w których udział wzięli oprócz władz Towarzystwa Biblijnego w Polsce – dyrektor Małgorzaty Platajs i prezesa TB ks. bpa Edwarda Puśleckiego oraz przedstawicieli Kościołów chrześcijańskich w Polsce również Jutta Henner z Austriackiego Towarzystwa Biblijnego (Österreichische Bibelgesellschaft) i ks. Jan Stefanów z Katolickiej Federacji Biblijnej (Catholic Biblical Federation).

Tom 2 Biblii Ekumenicznej (który ukazał się jako piąty) obejmuje księgi historyczne Starego Testamentu: Księgę Jozuego, Sędziów, Rut, 1-2 Samuela, 1-2 Królewską, 1-2 Kronik, Księgę Ezdrasza, Nehemiasza oraz Estery. Tłumaczeń większości ksiąg dokonał ks. Alfred Tschirschnitz (†) z Kościoła ewangelicko-augsburskiego, Księgę Rut przełożył ks. Zachariasz Łyko (†) z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, 1-2 Samuela – ks. Jerzy Woźniak (†) z Kościoła Rzymskokatolickiego, 1-2 Kronik – o. Andrzej Jasiński z Kościoła Rzymskokatolickiego, a Księgi Ezdrasza i Nehemiasza – ks. Antoni Tronina również z Kościoła Rzymskokatolickiego.

Ostatecznej redakcji naukowej, która obejmowała weryfikację tłumaczeń, opracowanie wstępów do poszczególnych ksiąg, przypisów o charakterze tekstologicznym, lingwistycznym, historyczno-kulturowym i geograficznym oraz podanie miejsc paralelnych, podjęła się ekumeniczna grupa biblistów: Jerzy Betlejko z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, ks. Wiesław Jończyk z Kościoła Rzymskokatolickiego i Kalina Wojciechowska z Kościoła ewangelicko-augsburskiego (jako pierwsza kobieta biorąca udział w tego rodzaju pracach przy polskich przekładach Biblii) Wcześniej uwagi redakcyjne przekazali również ks. Mirosław Kiedzik, Andrzej Kondracki i Krzysztof Mielcarek (wszyscy z Kościoła Rzymskokatolickiego). Nad poprawnością językową czuwała polonistka – Krystyna Długosz-Kurczabowa. Starano się z jednej strony zachować jednolitość frazeologiczną przekładu, z drugiej uwzględniać specyfikę stylistyczną poszczególnych ksiąg oraz różnorodność strategii translacyjnych tłumaczy.

Przekład został też zweryfikowany pod względem teologicznym i zatwierdzony przez konsultantów z dziewięciu Kościołów, a następnie „jego owocna lektura” pobłogosławiona przez zwierzchników tych Kościołów: abpa Stanisława Gądeckiego (Kościół Rzymskokatolicki), metropolitę Sawę (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny), bpa Jerzego Samca (Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP), bpa Marka Izdebskiego (Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP), ks. Andrzeja Malickiego (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP), bpa Wiktora Wysoczańskiego (Kościół Polskokatolicki), bpa Karola Babiego (Starokatolicki Kościoł Mariawitów), prezbitera Mateusza Wicharego (Kościół Chrześcijan Baptystów w RP), bpa Marka Kamińskiego (Kościół Zielonoświątkowy w RP), bpa Andrzeja Bajeńskiego (Kościół Chrystusowy w RP) oraz pastora Jarosława Dzięgielewskiego (Kościół Adwentystów Dania Siódmego).

W 2016 roku planowane jest jeszcze wydanie ostatniego tomu Biblii Ekumenicznej obejmującego księgi prorockie, a w roku 2017 – całej Biblii Ekumenicznej w jednym tomie.