Autor: admin

Newsy

Kwiaty z dostawą do domu jak wybrać kwiaciarnię?

Poczta kwiatowa Gdynia to szybki i nowoczesny sposób na dostarczenie pięknego prezentu z każdego miejsca świata bez wychodzenia z domu. Z roku na rok ten sposób dostawy staje się coraz bardziej popularny, jednak nie każdy wie, jak się do tego zabrać i czy każda kwiaciarnia ma w swojej ofercie tę metodę. Dostawa kwiatów Warszawa? Kraków? […]

Read More
Rozmowy o biblii

Kobieta cudzołożna (J 8,1-11)

Tekst Ewangelii Ewangelia według św. Jana (J 8,1-11)poczta kwiatowa Kraków 1 Ἰησοῦς δὲ ἐπορεύθη εἰς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν. 2 Ὄρθρου δὲ πάλιν παρεγένετο εἰς τὸ ἱερὸν καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἤρχετο πρὸς αὐτόν, καὶ καθίσας ἐδίδασκεν αὐτούς. 3 Ἄγουσιν δὲ οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι γυναῖκα ἐπὶ μοιχείᾳ κατειλημμένην καὶ στήσαντες αὐτὴν ἐν μέσῳ […]

Read More
Rozmowy o biblii

‎Baza cytatów BH w Talmudzie

Jak to działa? Autorem bazy jest ks. Mateusz Wyrzykowski. Obecnie Baza cytatów BH w Talmudzie liczy 9996 wersetów i zawiera ponad 47 tysięcy rekordów. Pierwsza kolumna zawiera nazwę traktatu i jego kolejne rozdziały. Następne trzy kolumny zawierają cytowania tekstu Biblii dzięki czemu można znaleźć dane do konkretnej księgi, rozdziału i wersetu. W okienko wyszukiwania wpisz skrót […]

Read More
Newsy

Galilea: mozaika z V wieku upamiętnia kobietę o imieniu „Sausanna”

Na jednym z siedmiu napisów znalezionych w trzech bizantyjskich kościołach wiejskich w zachodniej Galilei podczas letnich wykopalisk prowadzonych przez archeologa Mordechaja Aviama i historyka Jacoba Ashkenazi upamiętniona jest kobieta o imieniu „Sausanna” (lub Shoshana). Kobieta najprawdopodobniej była darczyńcą przy budowie wiejskiego kościoła. Sausanna jest wspomniana w inskrypcji bez jakiegokolwiek odniesienia małżonka czy opiekuna płci męskiej. Mozaika […]

Read More
Newsy

Biblia Paulistów w internecie

Ukazała się strona internetowa Verbum Regis z tekstem najnowszego tłumaczenia Biblii na język polski, tzw. Biblią Paulistów (Biblią w Edycji Towarzystwa Św. Pawła). Oprócz tekstu tego bardzo dobrego tłumaczenia strona wyświetla także przypisy, słownik i komentarze do tych fragmentów, które są nimi opatrzone. Biblia Paulistów charakteryzuje się językiem współczesnym, dostosowanym do aparatu pojęciowego współczesnego czytelnika. Starano się […]

Read More
Rozmowy o biblii

Nawiedzenie Elżbiety (lk 139-45)

O Wschodzie ranny! Światło wiekuiste, Sprawiedliwości Słońce promieniste Przybądź i oświeć w ciemnościach siedzące Nędznych tysiące. Tekst Ewangelii Ewangelia według św. Łukasza (Łk 1,39-45)   39 Ἀναστᾶσα δὲ Μαριὰμ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ἐπορεύθη εἰς τὴν ὀρεινὴν μετὰ σπουδῆς εἰς πόλιν Ἰούδα, 40 καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον Ζαχαρίου καὶ ἠσπάσατο τὴν Ἐλισάβετ. 41 καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν τὸν ἀσπασμὸν τῆς Μαρίας […]

Read More
Rozmowy o biblii

Wesele w Kanie (J 2,1-12)

Nie będą więcej mówić o tobie «Porzucona», o krainie twej już nie powiedzą «Spustoszona». Raczej cię nazwą «Moje w niej upodobanie», a krainę twoją «Poślubiona». Albowiem spodobałaś się Panu i twoja kraina otrzyma męża (Iz 62,4). Tekst Ewangelii Ewangelia według św. Jana (J 2,1-12) 1 Καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ γάμος ἐγένετο ἐν Κανὰ τῆς […]

Read More
Rozmowy o biblii

Pytanie synów Zebedeusza mk 1035-45

Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich Tekst Ewangelii Ewangelia według św. Marka (Mk 10,35-45) 35 Καὶ προσπορεύονται αὐτῷ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης οἱ υἱοὶ Ζεβεδαίου λέγοντες αὐτῷ· διδάσκαλε, θέλομεν ἵνα ὃ ἐὰν αἰτήσωμέν σε ποιήσῃς ἡμῖν. 36 […]

Read More
Książki

„Biblia Impulsy”. Nowa seria komentarzy do Pisma Świętego

Seria „Biblia Impulsy” jest obecnie najnowszą propozycją wydawniczą oferowaną polskiemu czytelnikowi zainteresowanemu lekturą Biblii. Jej adresatami mają być zarówno ludzie młodzi, jak i czytelnicy w dojrzałym wieku, ale nieposiadający biblijnego (filologiczno-teologicznego) warsztatu naukowego. Właśnie ukazał się pierwszy tom tej serii, zawierający wstęp, przekład i komentarz Listu św. Jakuba autorstwa; Wstęp, przekład z oryginału, komentarz – ks. Józef […]

Read More
Książki

Nowy prawosławny przekład Ewangelii

„Święta Ewangelia” – pod taką nazwą ukazał się najnowszy przekład wydany przez Wydawnictwo Warszawskiej Metropolii Prawosławnej. Wierni otrzymują tłumaczenie czterech ewangelii z języka greckiego, które – jako praca zbiorowa – zostało zaakceptowane i przyjęte przez św. Sobór Biskupów Cerkwi Prawosławnej. Przekład zawiera wskazówki, dzięki którym każdy czytający może dowiedzieć się, które fragmenty Ewangelii są czytane […]

Read More