I ujrzą Syna Człowieczego… (Łk 21, 25-36)

Share No Comment