Synagoga w Ostii. Niemy świadek początków chrześcijaństwa (Anna Rambiert-Kwaśniewska)

Share No Comment