Święto Paschy. Przemiany religii i kultu w Judzie w VII-V w. p.n.e (dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spano’)

Share No Comment