Powołanie uczniów w Ewangelii Marka (Mk 1,14-20)

Share No Comment