Na początku był chaos. Teoria chaosu w ujęciu Johna Polkinghorne’a jako klucz do zrozumienia działania Boga

Share No Comment