Oto Baranek Boga, który niesie / gładzi grzech świata (J 1, 29-34)

Share No Comment