I Dzieciństwo Jezusa

II Przygotowanie do działalności Jezusa

III Działalność w Galilei

IV Kazanie na Górze

V Jezus cudotwórca

VI W stronę Jerozolimy

VII Podróż do Jerozolimy

VIII Działalność w Jerozolimie

IX Męka i zmartwychwstanie