Aplikacja Orygenes+

Czytaj Ewangelię Marka w aplikacji Orygenes+.

Porównuj tłumaczenia, analizuj greckie słowa, korzystaj z naszego słownika, wyszukiwarki i narzędzi statystyki.

Znajdź biblijne miejsca geograficzne na mapie Google.


Przekłady i nagrania Ewangelii Marka

Przekład EIB

Biblia w przekładzie Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Autorami przekładu są pastor dr Piotr Zaremba oraz Anna Haning.

Biblia Paulistów

Biblia Paulistów – katolicki przekład Pisma Świętego, dokonany przez biblistów z Towarzystwa Świętego Pawła.

Przekład interlinearny

Przekład interlinearny, czyli linia grecka podpisana słowo w słowo tekstem z dosłownym tłumaczeniem na polski.

Audio Greek

Biblia czytana w oryginale przez Greka.

Biblia Audio Superprodukcja

Biblia w wersji audio czytana przez polskich aktorów z dodaną ścieżką dźwiękową


Ewangelia Marka (Danuta Piekarz)