Aplikacja Orygenes+

Czytaj Ewangelię Marka w aplikacji Orygenes+.

Porównuj tłumaczenia, analizuj greckie słowa, korzystaj z naszego słownika, wyszukiwarki i narzędzi statystyki.

Znajdź biblijne miejsca geograficzne na mapie Google.


Przekłady i nagrania Ewangelii Marka

Przekład EIB

Biblia w przekładzie Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Autorami przekładu są pastor dr Piotr Zaremba oraz Anna Haning.

Biblia Paulistów

Biblia Paulistów – katolicki przekład Pisma Świętego, dokonany przez biblistów z Towarzystwa Świętego Pawła.

Przekład interlinearny

Przekład interlinearny, czyli linia grecka podpisana słowo w słowo tekstem z dosłownym tłumaczeniem na polski.

Audio Greek

Biblia czytana w oryginale przez Greka.

Biblia Audio Superprodukcja

Biblia w wersji audio czytana przez polskich aktorów z dodaną ścieżką dźwiękową


Ewangelia Marka (Danuta Piekarz)


Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie (Mk 1,1-8)

Chrzest Jezusa (Mk 1, 7-11)

Kuszenie Jezusa na pustkowiu (Mk 1,12-13)

Powołanie uczniów w Ewangelii Marka (Mk 1,14-20)

Synagoga i egzorcyzm (Mk 1,21-28)

Jezus uzdrawia chorych (Mk 1,29-39)

Uzdrowienie trędowatego (Mk 1, 40-45)

Szabat jest dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu (Mk 2, 23-28)

Kłamstwa uczonych w Piśmie (Mk 3,20-35)

Przypowieść o siewcy (Mk 4,1-20)

Królestwo Boże przypomina człowieka, który rzuca ziarno w ziemię (Mk 4,26-34)

Uciszenie burzy na jeziorze (Mk 4,35-41)

Córka Jaira i chora kobieta (Mk 5,21-43)

W Nazarecie (Mk 6,1-6)

Posłanie apostołów (Mk 6,7-13)

Powrót apostołów (Mk 6,30-34)

Rozmnożenie chleba (Mk 6,31-44)

Jezus chodzi po jeziorze (Mk 6,45-52)

Czyste i nieczyste (Mk 7,1-23) 

Wiara Kananejki (Mk 7,24-30)

Effata, otwórz się! (Mk 7,31-37)

Ty jesteś Piotr, Skała (Mk 8,27-30)

Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie (Mk 8,31-9,1)

Przemienienie (Mk 9,2-8)

Jezus i dzieci (Mk 9,30-37)

Zgorszenie (Mk 9,38-48)

Wy jesteście światłem i solą (Mk 9,50)

Nierozerwalność małżeństwa (Mk 10,2-16)

Bogaty młodzieniec (Mk 10,17-30)

Pytanie synów Zebedeusza (Mk 10,35-45)

Niewidomy pod Jerychem (Mk 10,46-52)

Czy Jezus wjeżdżał do Jerozolimy na dwóch osiołkach? (Mk 11,1-11)

Gdybyście mieli wiarę jak ziarno gorczycy… (Mk 11,23)

Przypowieść o dzierżawcach winnicy (Mk 12,1-12)

Oddajcie cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga (Mk 12,13-17)

Życie po zmartwychwstaniu (Mk 12,18-27)

Które z przykazań Prawa uznałbyś za najważniejsze? (Mk 12,28-31)

Wdowi grosz (Mk 12,38-44)

Jezus zapowiada prześladowania swoich wyznawców (Mk 13,1-13)

Powrót Syna Człowieczego (Mk 13,24-32)

Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie (Mk 13, 33-37)

Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa (Mk 15,29-32)

Emaus (Mk 16,12-13)

Wniebowstąpienie (Mk 16,19)