Ewangelia św. Łukasza

I Narodzenie i życie ukryte Jana Chrzciciela i Jezusa

II Przygotowanie do działalności Jezusa

III Działalność w Galilei

IV Podróż do Jerozolimy


V Drugi okres podróży do Jerozolimy

VI Działalność Jezusa w Jerozolimie

VII Męka i zmartwychwstanie