Archanioł Gabriel zapowiada narodzenie Jana Chrzciciela (Łk 1, 5-17)

Zwiastowanie (Łk 1,26-38)

Nawiedzenie Elżbiety (Łk 1,39-45)

Nadano Mu imię Jezus (Łk 2,16-21)

Światło na oświecenie pogan (Łk 2, 22-40)

Dwunastoletni Jezus w świątyni (Łk 2,41-50)

Prostujcie drogę Pana (Łk 3,1-6)

Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie (Łk 3,3-18)

Chrzest Jezusa (Łk 3,21-22)

Kuszenie Jezusa na pustkowiu (Łk 4,1-13)

Powołanie uczniów w Ewangelii Marka (Łk 4,14-15)

Prolog i mowa w Nazarecie (Łk 4,14-21)

W Nazarecie (Łk 4,16-30)

Nauczanie w Nazarecie (Łk 4,21-30)

Synagoga i egzorcyzm (Łk 4,31-37)

Jezus uzdrawia chorych (Łk 4,38-44)

Powołanie pierwszych uczniów (Łk 5,1-11)

Uzdrowienie trędowatego (Łk 5,12-16)

Szabat jest dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu (Łk 6,1-5)

Błogosławieństwa (Łk 6,20-23)

Przykazanie miłości nieprzyjaciół (Łk 6,27-36)

Uzdrowienie sługi setnika (Łk 7,1-10)

Wskrzeszenie młodego człowieka (Łk 7,11-17)

Trzcina, którą wiatr kołysze (Łk 7,18-28)

Namaszczenie przez grzesznicę (Łk 7,36-50)

Przypowieść o siewcy (Łk 8,4-15)

Uciszenie burzy na jeziorze (Łk 8,22-25)

Córka Jaira i chora kobieta (Łk 8,40-56)

Posłanie apostołów (Łk 9,1-6)

Rozmnożenie chleba (Łk 9,10-17)

Ty jesteś Piotr, Skała (Łk 9,18-21)

Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie (Łk 9,22-27)

Przemienienie (Łk 9,28-36)

Droga Jezusa (Łk 9,51-62)

Posłani przez Pana (Łk 10,1-12)

Które z przykazań Prawa uznałbyś za najważniejsze? (Łk 10,25-28)

Miłosierny Samarytanin (Łk 10, 29-36)

Marta i Maria (Łk 10,38-42)

Ojcze nasz (Łk 11,1-13)

Kłamstwa uczonych w Piśmie (Łk 11,15-23)

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało (Łk 12,2-9)

W życiu nie chodzi też o to, aby opływać w dostatki (Łk 12,13-21)

Nikt nie może być sługą dwóch panów (Łk 12,22-31)

Nie bój się, mała trzódko! (Łk 12,32-48)

Przyszedłem rzucić na ziemię ogień (Łk 12,49-53)

Przypowieść o drzewie figowym (Łk 13,1-9)

Królestwo Boże przypomina człowieka, który rzuca ziarno w ziemię (Łk 13,18-19)

Czy tylko niewielu będzie zbawionych? (Łk 13,22-30)

Jeśli ktoś zaprosi cię na ucztę… (Łk 14,1.7-14)

Przypowieść o uczcie weselnej wyprawionej przez króla (Łk 14,16-24)

Kto nie ceni Mnie bardziej niż swego ojca i matkę, żonę i dzieci… (Łk 14,25-33)

Wy jesteście światłem i solą (Łk 14,34-35)

Przypowieść o ojcu i dwóch synach (Łk 15,11-32)

Przypowieść o nieuczciwym zarządcy (Łk 16,1-13)

Przypowieść o bogaczu i Łazarzu (Łk 16,19-31)

Gdybyście mieli wiarę jak ziarno gorczycy… (Łk 17,5-10)

Dziesięciu trędowatych (Łk 17,11-19)

Wdowa i sędzia (Łk 18,1-8)

Przypowieść o faryzeuszu i celniku (Łk 18,9-14)

Bogaty młodzieniec (Łk 18,18-30)

Zacheusz (Łk 19,1-10)

Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie (Łk 19,12-13)

Czy Jezus wjeżdżał do Jerozolimy na dwóch osiołkach? (Łk 19,28-38)

Przypowieść o dzierżawcach winnicy (Łk 20,9-19)

Oddajcie cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga (Łk 20,20-26)

Życie po zmartwychwstaniu (Łk 20,27-38)

Wdowi grosz (Łk 21,1-4)

Jezus zapowiada prześladowania swoich wyznawców (Łk 21,5-19)

I ujrzą Syna Człowieczego… (Łk 21,25-36)

Niewidomy pod Jerychem (Łk 22,24-27)

Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa (Łk 23,35-43)

Emaus (Łk 24,13-35)

Jezus pośród swych uczniów (Łk 24,36-43)

Wniebowstąpienie (Łk 24,44-53)