Jezus pośród swych uczniów (Łk 24,36-43)

Share No Comment