Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie (Mk 13, 33-37)

Share No Comment